Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány Sahin-Tóth Péter Pályázat Díjazottak Kuratórium Kapcsolat Támogatók Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány

1124 Budapest, Korompai u. 21-23/C    +36 1 319 0855   csaba.sahin.toth@jurisoffice.hu

- Sahin-Tóth Péter pályája

- Sahin-Tóth Péter ösztöndíjai

- Szilágyi Márton: Sahin-Tóth Péter halálára

- H.Balázs Éva: Búcsú Sahin-Tóth Pétertől (Rubicon 2004/11, pdf., 1Mb.)

- Robert Sauzet: In Memoriam Peter Sahin-Toth

(Journal de la Renaissance III/2005, pdf., 2Mb., francia nyelven)


Sahin-Tóth Péter Pályája:

Sahin-Tóth Péter 1965. november 28-án született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban végezte, majd 1990-ben diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, történelem és francia szakon.

PhD-tanulmányait a tours-i François Rabelais egyetemen a Centre d'Études Supérieures de la Renaissance-ban folytatta. Doktori értekezését Prof. H. Balázs Éva és Prof. Robert Sauzet témavezetésével írta, La France et les Français face a la "longue guerre" de Hongrie (1591-1606) címmel, és 1997-ben védte meg, amelyet a kora újkori történelemmel foglalkozó francia nyelven olvasó történészek azóta alapmunkának tekintenek. A mű 2002-ben Franciaországban (Lille) nyomtatásban is megjelent, a nagyobb budapesti könyvtárakba a mostani hetekben jut el.

1997-től kezdve Sahin-Tóth Péter az ELTE Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékén tanított, ahol előadásokat, szemináriumokat és speciális kollégiumokat tartott a kora újkori forrástörténet, a 16-17. századi Franciaország és általánosabb értelemben Nyugat- Európa, államigazgatásának, társadalom-, gazdaság- és a kultúrtörténetének témakörében.  

2001-2002. évi tanévben a tours-i François Rabelais Egyetemen tanított vendég-professzorként, itt a közép-európai társadalom és vallástörténet kérdéseiről adott elő a francia egyetemi hallgatóknak, külön ügyelve arra, hogy a nyugat-európai összehasonlításban, a párhuzamok és különbözőségek bemutatásával tárgyalja a témát.

2004 márciusában egy hónapot töltött a Paris I. egyetemen vendégtanárként, ahol a Habsburg Birodalom 16-17. századi történetének kérdéseiről tartott előadásokat.

Kutatásaiban az évek óta különleges helyet foglalt el a Német-római Birodalom nyugati határszélén fekvő Lotaringia területén élő nemesség császári szolgálatba lépésének problémái, valamint a külföldi - elsősorban lotaringiai származású - nemesség integrációja a magyar társadalomba.

Sahin-Tóth Péter pályája Bibliográfia