Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány Sahin-Tóth Péter Pályázat Díjazottak Kuratórium Kapcsolat Támogatók Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány

1124 Budapest, Korompai u. 21-23/C    +36 1 319 0855   csaba.sahin.toth@jurisoffice.hu

Részlet a Sahin-Tóth Péter Történettudományi Közhasznú Alapítvány

alapító okiratából Kiadások támogatása


Az alapítvány erkölcsileg és anyagilag is támogatni kívánja a kiválónak ítélt PhD értekezések publikálását. Egyrészt szakmai-tudományos ajánlások útján, másrészt a lehetőségekhez mérten további, évente előre meg határozott összeggel. E támogatásra kifejezetten azok az értekezések tarthatnak számot, amelyek az alapítvány névadójának kutatásaihoz a legközelebb állnak, tehát a

16-17. századi lotaringiai és/vagy más franciaországi tartományból származó nemesség Habsburg birodalombeli szerepét, esetleges magyarországi politikai vagy katonai megjelenését és az ebben kifejeződő kapcsolatrendszert tárják föl, levéltári forráskutatásra alapozva.  Kutatások támogatása


Az alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy egyes években a Díj kiosztásán túlmenően, rövidebb időtartamú (2-3 hetes) franciaországi levéltári vagy könyvtári kutatómunkát is támogasson. Előnyben részesíti a párizsi Bibliotheque National-ban valamint az Archives National-ban kézirattári, levéltári és könyvtári kutatómunkát végezni kívánó pályázókat. E támogatásra a doktori tanulmányaikat folytató, vagy PhD-értekezésükön dolgozó fiatal történész-kutatók pályázhatnak. A kutatási támogatásra így elnyerhető összeget a Kuratórium évente határozza meg.


A kutatási támogatás pályázati kiírásáról minden évben külön elhatározással dönt a Kuratórium, és úgyszintén a szakmai folyóiratokban, ezen belül is főként a fiatal történészek két országos terjesztésű folyóiratában (Sic itur ad astra, FONS-Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) kívánja meghirdetni. A kutatási támogatásra pályázni lehet a szakmai életrajz, és a kutatási terv (max. 4000 karakter terjedelemben) benyújtásával.- Alapító okirat

- Aktuális Pályázat