Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány Sahin-Tóth Péter Pályázat Díjazottak Kuratórium Kapcsolat Támogatók Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány

1124 Budapest, Korompai u. 21-23/C    +36 1 319 0855   csaba.sahin.toth@jurisoffice.hu

- Sahin-Tóth Péter pályája

- Sahin-Tóth Péter ösztöndíjai

- Szilágyi Márton: Sahin-Tóth Péter halálára

- H.Balázs Éva: Búcsú Sahin-Tóth Pétertől (Rubicon 2004/11, pdf., 1Mb.)

- Robert Sauzet: In Memoriam Peter Sahin-Toth

(Journal de la Renaissance III/2005, pdf., 2Mb., francia nyelven)


Sahin-Tóth Péter Ösztöndíjai:

Először a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíját nyert el négy évre, doktori disszertációjának megírásához. Ezt követően a Francia Köztársaság ösztöndíjában részesült, Tours-ban, Párizsban, Nancy-ban többször kutatott 1990 és 1996 között. 1994 és 2004 között többször nyert ösztöndíjat bécsi kutatásaihoz a budapesti Európa Intézettől, majd a Magyar Ösztöndíjbizottságtól, végül az Osztrák-Magyar Akció Alapítványtól és a Habsburg-kori Kutatások Közalapítványtól, amelyek segítségével addigi Lotharingiára irányuló sok éves francia- és magyarországi kutatásait kiegészítette.1998-ban és 2001-ben is elnyerte a nemzetközileg is rangosnak számító Andrew W. Mellon Foundation East-Central European Research Fellows program ösztöndíját, amellyel hat hónapos kutatás folytatott Párizsban (Maison des Sciences de l'Homme).A Magyar Tudományos Akadémia tehetséges, fiatal kutatóit támogató Bolyai János Kutatási Ösztöndíját 1999-ben nyerte el.

Sahin-Tóth Péter magyar és a nemzetközi kutatócsoportok munkájában tagként, szervezőként és témavezetőként egyaránt részt vett. Először 1993 és 1995 között az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatásával a Franciaország, a franciák és II. Rudolf "hosszú török háborúja" Magyarországon (1591-1606) című kutatási projektet vezette. 2001 és 2003 között az ELTE és a Rouen-i Egyetem együttműködése keretében Nagy Piroskával (a rouen-i egyetem tanárával) közösen két konferenciát szervezett, amelyek az európai közösségek identitásában bekövetkező változásokat kísérték figyelemmel a középkortól és a 20. századig. A magyar és francia tudósok együttes gondolkodásából született írásokból most készült el a kötet kézirata.

Ugyanebben az időszakban az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány finanszírozásában egy kutatócsoport vezetőjeként a társadalmi konvenciók és a modernizáció kérdését vizsgálta a 16-17. századi Ausztria és Magyarország területén. 2001 óta vezetője a szintén az OTKA által támogatott Tradíció és modernitás: a 16-17. századi Magyarország társadalmi és intézményi fejlődésének útjai című kutatási programnak. 2003 decembere óta a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány ösztöndíjasa volt.

2004-ben a Göttingeni Francia Történeti Misszió (Mission Historique Française en Allemagne, Max-Planck-Institut für Geschichte) vezetőjével, prof. Christophe Duhamelle-lel éppen egy nagy nemzetközi konferencia szervezésén dolgozott, amely a 16-18. századi európai változó határok - nem csupán konkrét értelemben vett -  különböző aspektusait tűzte volna napirendjére.  

2004 márciusában egy hónapot töltött a Paris I. egyetemen vendégtanárként, ahol a Habsburg Birodalom 16-17. századi történetének kérdéseiről tartott előadásokat.

Kutatásaiban az évek óta különleges helyet foglalt el a Német-római Birodalom nyugati határszélén fekvő Lotaringia területén élő nemesség császári szolgálatba lépésének problémái, valamint a külföldi - elsősorban lotaringiai származású - nemesség integrációja a magyar társadalomba.

Sahin-Tóth Péter pályája Bibliográfia