Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány Sahin-Tóth Péter Pályázat Díjazottak Kuratórium Kapcsolat Támogatók Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány

1124 Budapest, Korompai u. 21-23/C    +36 1 319 0855   csaba.sahin.toth@jurisoffice.hu

- Könyvrészletek , tanulmányok, eddig nem publikált tanulmányok


- Sahin-Tóth Péter tervezett tanulmánykötetében megjelenő cikkekSahin-Tóth Péter tervezett tanulmánykötetében megjelenő cikkek:


A francia külpolitika és a Bocskai-felkelés. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc, Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1993. 123-133.

A propos d'un article de C. F. Finkel: Quelques notations supplémentaires concernant les mercenaires de Pápa. In: Turcica, 26 (1994) 249-261.

Expier sa faute en Hongrie. Réminiscences de croisade et pacification politique sous Henri IV. In: Foi, fidélité, amitié en Europe á la période moderne. Mélanges offerts á Robert Sauzet. Kiad. Brigitte Maillard, Tours, 1995, 429-439.

Mercenaires français au service du Grand Seigneur au début du XVIIe siecle: un témoignage inédit. In: Szerk. Kalmár János, Miscellanea fontium historiae Europaeae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára, Budapest, ELTE BTK, 1997. 70-78.

Sully terve Európa újjárendezésére. A nagy terv. In: Rubicon, 1997/5-6. 30-34.

Autour de la guerre de Hongrie (1593-1606). De la croisade au service du sultan. In: Chrétiens et Musulmans á la Renaissance. Actes du 37e colloque du Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (1994). Kiad. Bartolomé Bennassar-Robert Sauzet, Paris, Honoré Champion, 1998. 467-485.

A vallon-francia katonaság sajátos szerepe a hadviselő felek közötti kapcsolatokban a tizenöt éves háború idején. In: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Studia Agriensia 20. Kiad. Petercsák Tivadar-Berecz Mátyás. Eger, Dobó István Vármúzeum, 1999. 227-241.

A francia katolikus ligától Kanizsáig. Henri de Lorraine-Chaligny életpályája (1570-1600). In: A középkor szeretete. Tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Kiad. Klaniczay Gábor-Nagy Balázs. Budapest, ELTE BTK Közép- és Kora újkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999. 453-465.

Korszakváltás. A francia nemesség a 16-17. században. In: Rubicon, 2000/1-2 (Franciaország) 31-36.

A Bourbonok évszázadai. In: Rubicon, 2000/4 (Nagy európai dinasztiák) 27-32.

A velencei magyar marhaexport válsága a XVI XVII. század fordulóján egy francia forrás tükrében. In: Fons, 9 (2002) nos 1 3, 75 106.

A difficult apprenticeship. The integration of Hungary into the Habsburg Monarchy in the 16th century. In: Academy Colloquium "The World of Emperor Charles the Fifth" (Amsterdam, 2000, now in print in Amsterdam).

Les "gardiens des cols" face a la Réforme. Éclatement confessionnel et restructuration de la société sicule en Transylvanie (fin XVIe début XVIIe siecle). In: Actes du colloque "Religion et Montagne" (konferencia-előadás, Tarbes, 2002).

Amis ou ennemis? Françaisen Hongrie pendant la guerre de Quinze Ans (1595-1606)". In: Ferenc Tóth ed.: Mille ans d'histoire franco-hongroise. II Francia-magyar történészkonferencia előadásai (Sárvár, 2002).

 La perception du renégat en Occident a la fin du XVIeet au début du XVIIIe siecle. In: Piroska Nagy - Péter Sahin-Tóth éd: Construction d'identités collectives en Europe du Moyen Âge au XXe siecle. Actes des colloques de Rouen (2001) et de Budapest (2002) organisés par e Groupe de recherche d'histoire de l'Universite de Rouen et la Chaire d'histoire medievaleet moderne de l'Universite Eötvös Loránd de Budapest. (megjelenik 2005 -ben)

Egy lotaringai nemes a tizenöt éves háborúban: Georges Bayer de Boppard. In: Erdei Gyöngyi-Nagy Balázs szerk.:Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére.(Monumenta Historica Budapestiensia XV) Bp., 2004. 297-304.

Lotaringia és a tizenöt éves háború. Századok 138. (2004)5.  1149-1188.

Sahin-Tóth Péter pályája Bibliográfia