Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány Sahin-Tóth Péter Pályázat Díjazottak Kuratórium Kapcsolat Támogatók Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány

1124 Budapest, Korompai u. 21-23/C    +36 1 319 0855   csaba.sahin.toth@jurisoffice.hu

- Könyvrészletek , tanulmányok, eddig nem publikált tanulmányok


- Sahin-Tóth Péter tervezett tanulmánykötetében megjelenő cikkekKönyvrészletek:

Ötven nagyon fontos évszám. Szerk. Poór János. Budapest, 1995.(2 cikk)

Egyetemes történeti kislexikon (Kora újkor) Szerk. Poór János. Budapest, 1996.(14 szócikk)

Kora újkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Szerk. Poór János. Budapest, 2000.

(francia nyelvű szövegek válogatása, fordítása, bevezetői és jegyzetei)

Felfedezés, gyarmatosítás, a "világgazdaság" új körvonalai. In: Európa ezer éve: a középkor II.

Szerk.: Klaniczay Gábor, Bp., Osiris, 2004. 323-335.

Új birodalmak születése. In: Uo. 336-349.


Tanulmányok:

A francia külpolitika és a Bocskai-felkelés. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc, Budapest, MTA Történettudományi Intézete, 1993. 123-133.

A propos d'un article de C. F. Finkel: Quelques notations supplémentaires concernant les mercenaires de Pápa. In: Turcica, 26 (1994) 249-261.

Expier sa faute en Hongrie. Réminiscences de croisade et pacification politique sous Henri IV. In: Foi, fidélité, amitié en Europe á la période moderne. Mélanges offerts á Robert Sauzet. Kiad. Brigitte Maillard, Tours, 1995, 429-439.

Mercenaires français au service du Grand Seigneur au début du XVIIe siecle: un témoignage inédit. In: Szerk. Kalmár János, Miscellanea fontium historiae Europaeae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára, Budapest, ELTE BTK, 1997. 70-78.

Sully terve Európa újjárendezésére. A nagy terv. In: Rubicon, 1997/5-6. 30-34.

Autour de la guerre de Hongrie (1593-1606). De la croisade au service du sultan. In: Chrétiens et Musulmans á la Renaissance. Actes du 37e colloque du Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (1994). Kiad. Bartolomé Bennassar-Robert Sauzet, Paris, Honoré Champion, 1998. 467-485.

A vallon-francia katonaság sajátos szerepe a hadviselő felek közötti kapcsolatokban a tizenöt éves háború idején. In: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Studia Agriensia 20. Kiad. Petercsák Tivadar-Berecz Mátyás. Eger, Dobó István Vármúzeum, 1999. 227-241.

A francia katolikus ligától Kanizsáig. Henri de Lorraine-Chaligny életpályája (1570-1600). In: A középkor szeretete. Tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Kiad. Klaniczay Gábor-Nagy Balázs. Budapest, ELTE BTK Közép- és Kora újkori Egyetemes Történeti Tanszék, 1999. 453-465.

Korszakváltás. A francia nemesség a 16-17. században. In: Rubicon, 2000/1-2 (Franciaország) 31-36.

A Bourbonok évszázadai. In: Rubicon, 2000/4 (Nagy európai dinasztiák) 27-32.

A velencei magyar marhaexport válsága a XVI XVII. század fordulóján egy francia forrás tükrében. In: Fons, 9 (2002) nos 1 3, 75 106.

A difficult apprenticeship. The integration of Hungary into the Habsburg Monarchy in the 16th century. In: Academy Colloquium "The World of Emperor Charles the Fifth" (Amsterdam, 2000, now in print).

Les "gardiens des cols" face a la Réforme. Éclatement confessionnel et restructuration de la société sicule en Transylvanie (fin XVIe début XVIIe siecle). In: Actes du colloque "Religion et Montagne" (Tarbes, 2002). Now in print

Amis ou ennemis? Françaisen Hongrie pendant la guerre de Quinze Ans (1595-1606)". In: Ferenc Tóth ed.: Mille ans d'histoire franco-hongroise. II Francia-magyar történészkonferencia előadásai (Sárvár, 2002).(sajtó alatt)

 La perception du renégat en Occident a la fin du XVIeet au début du XVIIIe siecle. In: Piroska Nagy - Péter Sahin-Tóth éd: Construction d'identités collectives en Europe du Moyen Âge au XXe siecle. Actes des colloques de Rouen (2001) et de Budapest (2002) organisés par e Groupe de recherche d'histoire de l'Universite de Rouen et la Chaire d'histoire medievaleet moderne de l'Universite Eötvös Loránd de Budapest. (megjelenik 2005-ben)

Egy lotaringai nemes a tizenöt éves háborúban: Georges Bayer de Boppard. In: Erdei Gyöngyi-Nagy Balázs szerk.:Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére.(Monumenta Historica Budapestiensia XV) Bp., 2004. 297-304.

Lotaringia és a tizenöt éves háború. Századok 138. (2004)5.  1149-1188.


Eddig nem publikált tanulmányok:

A francia és vallon katonák lázadása a pápai vár ostrománál 1600-ban (kb. 60 oldal)

Egy miles Christianus a tizenöt éves háborúban: Charles de Gonzague-Nevers Magyarországon

(kb. 40 oldal)Sahin-Tóth Péter pályája Bibliográfia