Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány Sahin-Tóth Péter Pályázat Díjazottak Kuratórium Kapcsolat Támogatók Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány

1124 Budapest, Korompai u. 21-23/C    +36 1 319 0855   csaba.sahin.toth@jurisoffice.hu

Részlet a Sahin-Tóth Péter Történettudományi Közhasznú Alapítvány

alapító okiratából


VI.Az Alapítvány működése:


Alapelvek


1.1. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez.


1.2. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.


1.3. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


"Sahin-Tóth Péter Díj"


1.1. Az Alapítvány Kuratóriuma évente egy alkalommal, az Alapítvány céljával összhangban megszületett PhD disszertációk köréből egy szerzőt "Sahin-Tóth Péter Díjban" - továbbiakban: Díj - részesít.


1.2. A Díj olyan magyar vagy külföldi kutatóknak ítélhető oda, akiknek PhD disszertációja a középkori és kora újkori magyar és/vagy európai történelem, művészet-vagy művelődéstörténet tárgykörében készült magyar nyelven. A Díj olyan idegen nyelvű PhD disszertációval is elnyerhető, amelynek témája a középkori vagy kora újkori magyar történelem, művészet-vagy művelődéstörténet, illetve amely a magyar és egyetemes történelem kapcsolataival, összefüggéseivel foglalkozik.


1.3. A Díj nyertese részére az Alapítvány pénzösszeget folyósít elsősorban azzal a céllal, hogy azt a nyertes a disszertáció tényleges publikációvá érlelésére, sajtó alá rendezésére vagy kiadására fordítsa.


1.4. A Díj elnyerésére vonatkozóan az Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet meg minden naptári év április hó 30. napjáig szakmai folyóiratokban. A pályázatban határozza meg a Kuratórium az adott évben a Díjjal elnyerhető pénzösszeg mértékét, folyósítási módját és a disszertációk adott évben preferált tematikáját.


1.5. A Díj elnyerése érdekében pályázatot nyújthatnak be a pályázat kiírásának naptári évében legfeljebb 39. életévüket betöltő kutatók, akik PhD disszertációjukat ezen évben vagy az azt megelőző két évben védték meg.


1.6. Pályázni lehet a PhD disszertáció egy kinyomtatott és bekötött példányának továbbá a két opponensi vélemény egy-egy példányának postai úton a Kuratóriumhoz történő beküldésével.


1.7. A pályázatok beküldésének határideje: a tárgyév október hó 1. napja.


1.8. A Díjat a Kuratórium minden évben az Alapítvány névadójának születésnapján, november 28-án adja át a nyertesnek.


1.9. Az Alapítvány lehetőségeihez mérten erkölcsileg támogatja a Díj nyertesét tudományos előadások tartásában, konferenciákon történő részvételében.

Tovább

- Alapító okirat

- Aktuális Pályázat