Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány Sahin-Tóth Péter Pályázat Díjazottak Kuratórium Kapcsolat Támogatók Sahin-Tóth Péter Történettudományi Alapítvány

1124 Budapest, Korompai u. 21-23/C    +36 1 319 0855   csaba.sahin.toth@jurisoffice.hu

Részlet a Sahin-Tóth Péter Történettudományi Közhasznú Alapítvány

alapító okiratából

I. Az Alapítvány célja:


1.        Az Alapítvány Sahin-Tóth Péter (1965-2004) nevét viseli, aki a kora újkori magyar és európai történelem, kiváltképpen a Habsburg Birodalom és Lotaringia, valamint a francia-magyar kapcsolatok történetének kiemelkedő képzettségű történésze volt. A fiatalon elhunyt történész életműve a hazai és nemzetközi elismerései szerint is kimagasló tudományos értéket képvisel, amely követendő példaként állhat a szakmai pályafutásuk kezdetén lévő kutatók előtt.


2.         Az Alapítvány célja, hogy megőrizze Sahin-Tóth Péter történész emlékét, és ennek jegyében egy évente odaítélendő díjjal (ösztöndíjjal) jutalmazza és támogassa azokat a fiatal történészeket, művelődés- és/vagy művészettörténészeket, akiknek az Alapítvány kuratóriuma által évente közreadott pályázati feltételek szerint elkészített doktori (PhD) disszertációja - továbbiakban: PhD disszertáció - méltó az alapítvány névadójának életművéhez, munkásságának tudományos színvonalához.


3. Az Alapítvány célja továbbá, hogy támogassa, ösztönözze és elősegítse a komoly alapkutatásokon, forrásfeltáráson nyugvó középkori és kora újkori történettudományi, művészet- és/vagy művelődéstörténeti kutatásokat. Kiemelten támogatni kívánja korabeli magyar politikai alakulatok, a társadalom és kultúra történetét európai összefüggésrendszerben és összehasonlításban feltáró kutatómunkát. Ösztönözni kívánja a fiatal kutatókat arra, hogy doktori dolgozatukat levéltári forrásfeltárásra alapozva, a szakmai tudományosság klasszikus elveinek és igényeinek megfelelően készítsék el.


4. A magyarországi kutatások mellett az Alapítvány támogatni kívánja a fentebb meghatározott tárgykörben külföldön folyó kutatásokat is.  


5. Az Alapítvány anyagi és erkölcsi támogatással hozzájárul ahhoz, hogy az előbbiekben megfogalmazott módon született szellemi termékek publikálása és ezáltal közkinccsé tétele lehetővé váljon. Ennek következtében hatékonyan elő kívánja segíteni a fiatal kutatók bekapcsolódását a hazai és a nemzetközi tudományos, kutatómunkába.


6. Az Alapítvány lehetőségeihez mérten erkölcsileg támogatja az ösztöndíj nyertesét tudományos előadások tartásában, konferenciákon történő részvételében.


7. Az Alapítvány célja, a Khtv. 26. § c.) pontjának 3. pontja szerinti: "tudományos tevékenység, kutatás" közhasznú tevékenységnek felel meg.

Tovább

- Alapító okirat

- Aktuális Pályázat